"BALTOP" şokolad ajaýyp tagam, owadan we ýakymly görnüş berýär şokoladyň

bu görnüşini synap görenleriň hemmesini begendirýär we beýgeldýär.

Dürli görnüşler we uly assortiment hemmelere laýyk bolar.

"Baltop" hozly ajy we süýtli sowgatlyk guty

"Baltop" hozly ajy we süýtli assorti

"Baltop" hozly ajy we süýtli demir guty

"Baltop" ajy şokolad

150 gr /12 san

A 037

180 gr /8 san

225 gr /8 san

A 039

2000 gr

A 040

A 041

A 038

gallery/а
gallery/b

"Baltop" hozly süýtli şokolad

gallery/d1
gallery/wный-1
gallery/asый-1
gallery/sdsый-1
gallery/df-1

2000 gr